5 สัญญาณเตือน เช็คสุขภาพจิตตัวเอง ที่คุณต้องรู้

5 สัญญาณเตือน เช็คสุขภาพจิตตัวเอง ที่คุณต้องรู้

ความสำคัญของการตรวจเช็คสุขภาพจิตตัวเอง


ในยุคที่ความเครียดและความวุ่นวายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพจิตของตัวเองกลายเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม การตรวจเช็คสุขภาพจิตเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการดูแลและรักษาสมดุลทางอารมณ์และจิตใจของเรา ด้านล่างนี้คือเหตุผลที่ทำไมการตรวจเช็คสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่จำเป็น

รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และจิตใจ การตรวจเช็คสุขภาพจิตช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และจิตใจของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเครียด วิตกกังวล หรือภาวะซึมเศร้า

ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงขึ้น การตรวจเช็คเป็นประจำช่วยให้เราสามารถตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และเริ่มดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นรุนแรงขึ้น

เพิ่มคุณภาพชีวิตและสัมพันธภาพ สุขภาพจิตที่ดีช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เนื่องจากเราสามารถจัดการกับความเครียดและอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น

ส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณและการเรียนรู้ตัวเอง การเข้าใจสุขภาพจิตของตัวเองช่วยให้เรามีโอกาสส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณและการเรียนรู้ตัวเองอย่างลึกซึ้ง

เตรียมพร้อมต่อสู้กับความท้าทายในชีวิต การที่เรารู้จักและดูแลสุขภาพจิตของตัวเองทำให้เรามีความแข็งแกร่งทางอารมณ์ เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิต

การตรวจเช็คสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องที่ควรจะถูกมองข้าม และควรถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพโดยรวม เช่นเดียวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตที่ดีช่วยเสริมสร้างชีวิตที่มีความสุขและสมดุลมากขึ้น

สุขภาพจิตหมายถึง อะไร


สุขภาพจิตเป็นส่วนสำคัญของสุขภาพโดยรวมที่มีผลต่อวิธีที่เราคิด รู้สึก และปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น มันไม่เพียงแค่หมายถึงการไม่มีอาการทางจิตเวช แต่ยังรวมถึงการมีสุขภาพทางจิตใจที่ดี ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการจัดการกับความเครียดและความท้าทายของชีวิต

คำจำกัดความของสุขภาพจิต

 • สุขภาพจิต คือ สถานะทางจิตใจที่ในนั้นบุคคลสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ รับรู้ถึงความสามารถของตน รับมือกับความเครียดปกติของชีวิต ทำงานอย่างมีประสิทธิผล และสามารถมีส่วนร่วมในชุมชนหรือสังคมได้อย่างเป็นปกติ

ความแตกต่างระหว่างสุขภาพจิตที่ดีและไม่ดี

 • สุขภาพจิตที่ดี บุคคลที่มีสุขภาพจิตที่ดีจะมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของตนเอง พวกเขาสามารถจัดการกับความเครียด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สุขภาพจิตที่ไม่ดี ในทางตรงกันข้าม สุขภาพจิตที่ไม่ดีอาจแสดงออกมาในรูปแบบของความไม่สามารถในการจัดการกับความเครียด ความยากลำบากในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าที่อาจมีผลต่อการทำงานและการมีส่วนร่วมในชุมชน

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตไม่เพียงช่วยให้เราสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้น แต่ยังช่วยให้เราสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย การมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตที่มีความสุขและมีความสมดุล

การรู้จักสัญญาณเตือนของสุขภาพจิตที่ไม่ดีเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการดูแลและปรับปรุงสุขภาพจิตของตัวเอง นี่คือ 5 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

1. ความรู้สึกเศร้าหรือหดหู่อย่างต่อเนื่อง


การรู้สึกเศร้าหรือหดหู่อย่างต่อเนื่องเป็นอาการที่สำคัญในด้านสุขภาพจิต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิตเวชหลายแบบ เช่น ภาวะซึมเศร้า ความเครียดหลังเจ็บป่วย หรือการปรับตัวทางอารมณ์หลังจากเหตุการณ์ที่เครียดหรือบาดเจ็บทางจิตใจ

 • ภาวะซึมเศร้า (Depression) ภาวะนี้เป็นมากกว่าแค่ความรู้สึกเศร้าหรือหดหู่ธรรมดา ผู้ที่ประสบภาวะซึมเศร้าอาจมีอาการเช่น ความสนใจหรือความสุขในกิจกรรมปกติลดลง ความรู้สึกไร้ค่าหรือความผิด การนอนไม่พอหรือนอนมากเกินไป ความเหนื่อยล้า และอาจมีความคิดเรื่องการฆ่าตัวตาย
 • ความเครียดหลังเจ็บป่วย (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) ความเครียดหลังจากการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวหรือรุนแรง อาจทำให้บุคคลมีอาการหดหู่ ฝันร้าย และการเลี่ยงสถานการณ์ที่เตือนถึงเหตุการณ์นั้น
 • การปรับตัวทางอารมณ์ างครั้งความรู้สึกเศร้าหรือหดหู่เกิดจากการปรับตัวทางอารมณ์หลังจากเหตุการณ์ที่เครียด เช่น การสูญเสียคนรัก การเปลี่ยนแปลงในชีวิต หรือความเครียดในงาน
 • การจัดการกับความรู้สึก การรับรู้และยอมรับความรู้สึกเศร้าหรือหดหู่เป็นขั้นตอนแรกในการจัดการกับมัน การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา การฝึกการรับรู้อารมณ์ (mindfulness) หรือการหากิจกรรมที่ทำให้รู้สึกดี เช่น การออกกำลังกาย สามารถช่วยในการดูแลสุขภาพจิต

หากคุณหรือใครสักคนที่คุณรู้จักมีอาการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและรุนแรง
ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อขอคำปรึกษาและการรักษาที่เหมาะสม

2. การลดหรือเพิ่มน้ำหนักอย่างรวดเร็ว
และการเปลี่ยนแปลงนิสัยการกิน


การลดหรือเพิ่มน้ำหนักอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และอาจมีผลกระทบทั้งทางกายและจิตใจ

 • การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว อาจเกิดจากการอดอาหาร การออกกำลังกายอย่างหนัก หรือปัญหาสุขภาพเช่นภาวะไทรอยด์ทำงานมากเกินไป (hyperthyroidism  โรคเบาหวาน หรือโรคทางเดินอาหาร อาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารสำคัญ สูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ความอ่อนแอ และอาจเกิดปัญหาสุขภาพระยะยาวเช่นโรคกระดูกพรุน ที่เป็นผลกระทบทางกาย และส่งผลต่อการทำงานของสุขถาพจิตอีกด้วย
 • การเพิ่มน้ำหนักอย่างรวดเร็ว อาจเกิดจากการกินอาหารที่มีพลังงานสูงมากเกินไป การลดการออกกำลังกาย หรือปัญหาสุขภาพเช่นภาวะไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป (hypothyroidism) โรคอ้วน หรือภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล อาจทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหัวใจ และปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ
 • การเปลี่ยนแปลงนิสัยการกิน
  การกินอาหารมากหรือน้อยเกินไป การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดจากความเครียด ภาวะซึมเศร้า หรือความผิดปกติในการกินเช่นโรคบูลิเมียหรือโรคอะนอเร็กเซีย
  การเลือกกิน บางคนอาจเปลี่ยนไปกินอาหารที่มีคุณภาพต่ำ อาหารที่มีไขมันหรือน้ำตาลสูง ซึ่งสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้ รวมถึงการขาดสารอาหารที่จะนำไปใช้ในระบบต่างๆของร่างกายอีกด้วย

การลดหรือเพิ่มน้ำหนักอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินควรได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง โดยควรปรึกษากับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางในการจัดการที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและจิตใจ

 5 สัญญาณเตือน เช็คสุขภาพจิตตัวเอง ที่คุณต้องรู้

3. ปัญหาการนอนหลับ


ปัญหาการนอนหลับมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพจิตและสามารถทำให้เกิดหรือเพิ่มความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิตต่าง ๆ

 • ภาวะซึมเศร้า (Depression) การนอนไม่พอหรือการนอนหลับที่มีคุณภาพต่ำสามารถเพิ่มความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้า และในทางกลับกัน ภาวะซึมเศร้ายังสามารถทำให้เกิดปัญหาการนอนหลับได้ การพักผ่อนที่เพียงพอจึงเป็นการรักษาสุขภาพจิตให้ดีขึ้นอีกด้วย
 • ความวิตกกังวล ความวิตกกังวลมักเกี่ยวข้องกับปัญหาการนอนหลับ เช่น ความยากลำบากในการเริ่มต้นนอนหลับ หรือการตื่นขึ้นมากลางคืนอย่างเครียด
 • โรคไบโพลาร์ (Bipolar Disorder) ในระยะแมเนีย ผู้ป่วยโรคไบโพลาร์อาจมีการนอนหลับน้อยลงอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตในระยะยาว
 • ความเครียดและความเครียดหลังเจ็บป่วย (Stress and PTSD) ความเครียดสามารถทำให้การนอนหลับถูกรบกวน และในกรณีของ PTSD ฝันร้ายอาจเป็นปัญหาที่สำคัญ
 • โรคความวิตกกังวลและการแข่งขันในการนอนหลับ (Sleep Anxiety and Insomnia) ความกังวลเกี่ยวกับการนอนหลับสามารถนำไปสู่การนอนไม่หลับ ซึ่งเป็นวงจรที่ยากที่จะหยุด

การนอนหลับที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพจิตที่ดี การให้ความสำคัญกับนิสัยการนอนหลับที่ดี เช่น การตั้งเวลานอนและตื่นขึ้นให้สม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ก่อนนอน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนหลับสามารถช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพจิตได้

4. ความวิตกกังวลหรือความตื่นตระหนก


ความวิตกกังวลหรือความตื่นตระหนกเป็นปัญหาที่พบบ่อยในด้านสุขภาพจิต

 • ความวิตกกังวล ความวิตกกังวลคือความรู้สึกของความหวาดกลัวหรือความเครียดที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องหรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งอาจมาจากเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือความกังวลทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 • ความตื่นตระหนก ความตื่นตระหนกคือการระบาดของความกลัวหรือความวิตกกังวลที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน มักมีอาการทางกายภาพเช่น เร็วหายใจ หัวใจเต้นเร็ว หรือเหงื่อออก
 • ความวิตกกังวลทางสังคม ความวิตกกังวลทางสังคมคือความกลัวอย่างรุนแรงต่อสถานการณ์ทางสังคมหรือการทำงานต่อหน้าผู้อื่น ซึ่งอาจทำให้บุคคลหลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านั้น

ความวิตกกังวลหรือความตื่นตระหนกเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ที่หลากหลาย แต่หากพวกมันมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตประจำวัน ควรหาคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

5. การถอยออกจากสังคมและกิจกรรมที่เคยชอบ


การออกห่างจากสังคมและการเสียความสนใจในกิจกรรมที่เคยชอบอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพจิต

 • การออกจากสังคม การออกจากสังคมเป็นการลดการติดต่อหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เช่น การเลี่ยงการพบปะกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัว ซึ่งอาจเกิดจากความรู้สึกไม่สบายใจ ความเหนื่อยล้า หรือความวิตกกังวล
 • การสูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่เคยชอบ การสูญเสียความสนใจหรือความสุขในกิจกรรมที่เคยชอบ อาจเป็นสัญญาณของภาวะซึมเศร้าหรือความเครียด
 • สัญญาณของภาวะซึมเศร้าหรือความเครียด การออกห่างจากสังคมและการสูญเสียความสนใจอาจเป็นส่วนหนึ่งของอาการของภาวะซึมเศร้าหรือความเครียดที่มากขึ้น

การรับรู้ถึงสัญญาณเหล่านี้และการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเป็นขั้นตอนแรกในการรับมือและการรักษา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิต การออกกำลังกาย หรือการมีส่วนร่วมในกลุ่มสนับสนุนสามารถช่วยในการปรับปรุงอารมณ์และการมีส่วนร่วมทางสังคมได้ รวมถึง การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนฝูงเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับการที่เราจะออกห่างจากสังคมและการสูญเสียความสนใจในกิจกรรม

การเข้าใจว่าสาเหตุใดทำให้เกิดการถอนตัวและการสูญเสียความสนใจนี้เป็นสิ่งสำคัญ และการหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูสุขภาพจิตที่ดี

การรู้จักและเข้าใจสัญญาณเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณหรือคนที่คุณรักได้รับการช่วยเหลือที่จำเป็น เพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้น อย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากคุณรู้สึกว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดกำลังประสบปัญหาทางด้านสุขภาพจิต

เรายังมีบทความอธิบายความหมายและคำจำกัดความเกี่ยวกับสุขภาพจิต ให้คุณได้อ่านเพิ่มอีก บทความที่จะแสดงให้เห็นว่า สุขภาพจิตหมายถึง อะไร คำจำกัดความที่ควรรู้เพื่อสุขภาพจิตที่ดี เพื่อเตรียมตัวและรับมือกับการดูแลสุขภาพจิต

แชร์บทความดีๆ ให้ทุกคนได้อ่าน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top