BMR ผู้ชาย ค่าการเผาผลาญพลังงานสำคัญอย่างไร

คํานวณ BMR ผู้ชาย ค่าการเผาผลาญพลังงานสำคัญอย่างไร

Imperial
Metric
Basic Information
years
lbs
ft
in
Activity Level
Your results:
Target calorie intake per day:
0

คำนวณ BMR ผู้ชาย กุญแจสู่การจัดการน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพการจัดการน้ำหนักเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของผู้ชายหลายคนที่ต้องการดูแลสุขภาพและรูปร่างของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ลดไขมัน หรือการรักษารูปร่างที่ดี หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มักถูกมองข้ามคือ ‘BMR’ หรือ ‘Basal Metabolic Rate’ ซึ่งเป็นอัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐานของร่างกาย เมื่อเข้าใจและคำนวณ BMR ได้อย่างถูกต้อง ผู้ชายสามารถปรับแผนการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายให้ตรงกับความต้องการของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำนวณ BMR คืออะไร พื้นฐานสำหรับการดูแลสุขภาพ


คำนวณ BMR คืออะไร

‘BMR’ หรือ ‘Basal Metabolic Rate’ คืออัตราพลังงานขั้นพื้นฐานที่ร่างกายใช้ในสภาวะพักผ่อนสมบูรณ์ เพื่อรักษาฟังก์ชันที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น การหายใจ, การเต้นของหัวใจ, การทำงานของเซลล์, และการทำงานของอวัยวะต่างๆ นี่คือปริมาณแคลอรี่ขั้นต่ำที่ร่างกายของคุณต้องการในแต่ละวันโดยไม่มีการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกาย BMR คืออัตราที่ร่างกายเผาผลาญพลังงานในขณะที่อยู่ในสภาวะพักผ่อนสมบูรณ์ เช่น เมื่อนอนหลับหรือนั่งเงียบๆ นี่คือปริมาณแคลอรี่ขั้นต่ำที่ร่างกายต้องการเพื่อรักษาการทำงานของอวัยวะสำคัญ เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การทำงานของเซลล์ในร่างกาย และอื่นๆ BMR ถูกกำหนดโดยหลายปัจจัย อาทิเช่น อายุ เพศ น้ำหนักตัว ส่วนสูง และมวลกล้ามเนื้อ

ความสำคัญของการคำนวณ BMR

การทราบค่า BMR ของตนเองมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการน้ำหนักและสุขภาพของตน ค่า BMR เป็นจุดเริ่มต้นในการคำนวณความต้องการพลังงานรายวัน ช่วยให้คุณสามารถประเมินการบริโภคแคลอรี่ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการลด เพิ่ม หรือรักษาน้ำหนัก การรู้ค่า BMR ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแผนการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายได้ตามเป้าหมายสุขภาพของคุณ

สำหรับผู้ชาย การรู้ค่า BMR ของคุณเองช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายการบริโภคแคลอรี่ที่เหมาะสมได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการลดน้ำหนักหรือเพิ่มน้ำหนัก การรู้ค่า BMR ช่วยให้ผู้ชายสามารถปรับแผนการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับการเผาผลาญพลังงานของตนเอง การคำนวณ BMR อย่างถูกต้องจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างแผนการจัดการน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

คํานวณbmrผู้ชาย

ตัวอย่างการคำนวณ BMR สำหรับผู้ชาย

การคำนวณ BMR สำหรับผู้ชายสามารถทำได้โดยใช้สูตร ‘Harris-Benedict’

BMR=88.362+(13.397×น้ำหนักในกิโลกรัม)+(4.799×ส่วนสูงในเซนติเมตร)(5.677×อายุ)

ตัวอย่าง ผู้ชายอายุ 30 ปี, น้ำหนัก 70 กิโลกรัม, ส่วนสูง 175 เซนติเมตร

BMR=88.362+(13.397×70)+(4.799×175)−(5.677×30)

BMR88.362+937.79+839.825170.31

ค่า BMR ที่ได้จะเป็นจำนวนแคลอรี่ขั้นต่ำที่ร่างกายของผู้ชายท่านนี้ต้องการในแต่ละวันเพื่อรักษาน้ำหนักในสภาวะพักผ่อน

การเชื่อมโยง BMR กับการคำนวณแคลอรี่ที่ต้องการต่อวัน


ค่า BMR ที่คุณได้คำนวณไว้เป็นจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการเพียงเพื่อรักษาฟังก์ชันพื้นฐานในแต่ละวัน แต่สำหรับการคำนวณแคลอรี่ที่ต้องการต่อวันอย่างแท้จริง เราต้องพิจารณาถึงระดับกิจกรรมหรือการออกกำลังกาย นี่คือการทำให้ BMR ปรับให้เข้ากับการใช้พลังงานจริงในชีวิตประจำวัน

ขั้นตอนการคำนวณ

 1. คำนวณ BMR เริ่มต้นด้วยการคำนวณ BMR ของคุณ เช่น ใช้สูตร Harris-Benedict หรือสูตรอื่นๆที่เหมาะสม
 2. กำหนดระดับกิจกรรม ประเมินระดับกิจกรรมประจำวันของคุณ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ
  • ไม่มีกิจกรรม (นั่งทำงานตลอดวัน)
  • กิจกรรมน้อย (ออกกำลังกายเบาๆ 1-3 วันต่อสัปดาห์)
  • กิจกรรมปานกลาง (ออกกำลังกายปานกลาง 3-5 วันต่อสัปดาห์)
  • กิจกรรมสูง (ออกกำลังกายหนัก 6-7 วันต่อสัปดาห์)
  • กิจกรรมสูงมาก (งานกายภาพหนักหรือการฝึกซ้อมกีฬาที่เข้มข้น)
 3. คูณ BMR กับปัจจัยกิจกรรม ช้ปัจจัยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระดับกิจกรรมของคุณเพื่อปรับ BMR
  • ไม่มีกิจกรรม BMR x 1.2
  • กิจกรรมน้อย BMR x 1.375
  • กิจกรรมปานกลาง BMR x 1.55
  • กิจกรรมสูง BMR x 1.725
  • กิจกรรมสูงมาก BMR x 1.9
 4. คำนวณแคลอรี่ที่ต้องการต่อวัน ค่าที่ได้หลังจากคูณจะเป็นปริมาณแคลอรี่ที่คุณต้องการต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนักปัจจุบัน หากต้องการลดหรือเพิ่มน้ำหนัก คุณสามารถปรับจำนวนแคลอรี่นี้ได้ตามเป้าหมาย

ตัวอย่าง

สมมติว่า BMR ของคุณคือ 1700 แคลอรี่และคุณมีกิจกรรมปานกลาง (ปัจจัย 1.55)

 • แคลอรี่ที่ต้องการต่อวัน = 1700 x 1.55 = 2635 แคลอรี่

การทำความเข้าใจและการคำนวณ BMR ในการคำนวณแคลอรี่ที่ต้องการต่อวันเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการจัดการน้ำหนักและการรักษาสุขภาพที่ดี

คำนวณแคลอรี่ต่อวันสำหรับผู้ชายที่ต้องการลดน้ำหนัก

คำนวณ BMR ผู้ชายที่ต้องการลดน้ำหนัก


การลดน้ำหนักอย่างสุขภาพดีเกี่ยวข้องกับการบริโภคแคลอรี่ที่น้อยลงจากที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน แต่สำคัญที่สุดคือการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการมีกิจกรรมที่เหมาะสม

วิธีการคำนวณแคลอรี่เพื่อลดน้ำหนัก

 1. คำนวณ BMR เริ่มต้นด้วยการคำนวณ BMR เพื่อทราบจำนวนแคลอรี่ขั้นพื้นฐานที่ร่างกายต้องการ
 2. ปรับตามระดับกิจกรรม คำนวณแคลอรี่ตามระดับกิจกรรมประจำวัน
 3. สร้างการขาดดุลแคลอรี่ เพื่อลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพ ควรลดแคลอรี่จากที่คำนวณได้ประมาณ 500-1000 แคลอรี่ต่อวัน ซึ่งจะช่วยให้ลดน้ำหนักประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์

แนะนำแผนอาหารและการออกกำลังกาย

 • แผนอาหาร เน้นการบริโภคโปรตีนคุณภาพสูง คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ช้า ไฟเบอร์ และไขมันดี เช่น ปลา ไก่ ถั่ว ผลไม้ ผัก และถั่วลิสง
 • การควบคุมปริมาณอาหาร การทานอาหารในส่วนที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในการลดน้ำหนัก
 • การออกกำลังกาย ผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ (เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน) และการฝึกแบบแอโรบิค (เช่น ยกน้ำหนัก) แนะนำอย่างน้อย 150 นาทีของการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นปานกลางต่อสัปดาห์

อาหารเสริมเพิ่มการเผาผลาญ เนื่องจากการลดน้ำหนัก เป้าหมายหลักคือการลดไขมันและเผาผลาญไขมันเก่าให้มากขึ้น เพื่อลดน้ำหนักที่เป็นส่วนเกิน ทางโรงพยาบาลยันฮี มีวิจัยออกมาว่าผู้ชายมีปัญหาอ้วน ลงพุง น้ำหนักเกินอยู่มาก และเลือกใช้วิธีลดที่ผิดมาตลอด การลดแล้วไม่สำเร็จนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น ระบบเผาผลาญพัง หรือการลดน้ำหนักที่ผิดวิธีนั่นเอง โรงพยาบาลยันฮีจึงคิดค้นและวิจัย ยันฮีอัลติเมท

วิตามินเร่งเผาผลาญ เป็นตัวช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้ดีขึ้น หรือสำหรับบางคนอาจไม่ใช่แค่น้ำหนักที่ต้องคำนึงถึง แต่อาจมีเรื่องของ ไขมัน ร่วมด้วยอาจะเป็นปัจจัยของหลายๆ โรคร้านที่จะตามมา

การลดน้ำหนักไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการกินน้อยลง แต่เป็นการกินอย่างฉลาดและการมีกิจกรรมที่เพียงพอ อย่าลืมว่าการลดน้ำหนักอย่างสุขภาพดีควรทำได้อย่างช้าๆ และมั่นคง หากมีข้อสงสัยควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการหรือแพทย์

คำนวณ BMR ผู้ชายที่ต้องการเพิ่มน้ำหนัก


การเพิ่มน้ำหนักในทางที่สุขภาพดี ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องบริโภคอาหารอย่างไม่มีขีดจำกัด แต่เป็นการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการพร้อมกับการคำนวณแคลอรี่ที่เหมาะสม ต่อไปนี้คือวิธีการคำนวณแคลอรี่เพื่อเพิ่มน้ำหนักสำหรับผู้ชายอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการคำนวณแคลอรี่เพื่อเพิ่มน้ำหนัก

 1. คำนวณ BMR เริ่มต้นด้วยการคำนวณ BMR ของคุณ เพื่อทราบจำนวนแคลอรี่ขั้นพื้นฐานที่ร่างกายต้องการ
 2. ปรับตามระดับกิจกรรม เพิ่มแคลอรี่จาก BMR ตามระดับกิจกรรมประจำวัน
 3. เพิ่มแคลอรี่เพื่อเพิ่มน้ำหนัก หลังจากนั้น เพิ่มแคลอรี่เพิ่มเติม 500-1000 แคลอรี่ต่อวันเพื่อส่งเสริมการเพิ่มน้ำหนัก

การปรับเปลี่ยนแคลอรี่และแผนอาหาร

 • เลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ควรเลือกอาหารที่รวมถึงโปรตีน คาร์โบไฮเดรตที่ดีต่อสุขภาพ ไขมันดี และผลไม้และผัก
 • มื้ออาหารที่สม่ำเสมอ พยายามรับประทานอาหารให้ได้ทุก 3-4 ชั่วโมงเพื่อรักษาระดับพลังงาน
 • ส่วนผสมที่เพิ่มแคลอรี่ ใช้ส่วนผสมเช่น นม น้ำมัน หรืออะโวคาโดเพื่อเพิ่มแคลอรี่ในมื้ออาหาร
 • ติดตามแคลอรี่ ใช้แอปพลิเคชันหรือบันทึกการรับประทานอาหารเพื่อติดตามแคลอรี่และความคืบหน้าในการเพิ่มน้ำหนัก

การเพิ่มน้ำหนักอย่างสุขภาพดีต้องการความสมดุลระหว่างแคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นและคุณค่าทางโภชนาการ อย่าลืมว่าการเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออาจต้องการความพยายามในการออกกำลังกายเพิ่มเติม และควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการหรือแพทย์เพื่อการวางแผนที่เหมาะสมกับคุณ

คำแนะนำและเคล็ดลับเพิ่มเติม
คำนวณ BMR และการจัดการแคลอรี่


การคำนวณ BMR และการจัดการแคลอรี่เป็นส่วนสำคัญของการดูแลสุขภาพและการจัดการน้ำหนัก นี่คือคำแนะนำและเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

1. ทำความเข้าใจความแม่นยำของ BMR

 • ความแม่นยำ ทราบไว้ว่าการคำนวณ BMR เป็นการประมาณค่า ความแม่นยำอาจแตกต่างไปตามแต่ละบุคคล
 • ปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นๆ เช่น อุณหภูมิร่างกาย ระดับฮอร์โมน และสุขภาพโดยรวม ยังสามารถมีผลต่อ BMR

2. การใช้ BMR ในการจัดการแคลอรี่

 • การปรับเปลี่ยนตามเป้าหมาย ใช้ BMR เป็นฐานในการปรับแคลอรี่ตามเป้าหมายลดหรือเพิ่มน้ำหนัก
 • ติดตามและปรับปรุง ติดตามการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและปรับปริมาณแคลอรี่ตามความต้องการ

3. แนะนำเครื่องมือและแอปพลิเคชัน

 • MyFitnessPal แอปนี้ช่วยในการติดตามแคลอรี่และมีฐานข้อมูลอาหารมากมาย
 • Cronometer ไม่เพียงแต่ติดตามแคลอรี่ แต่ยังรวมถึงการติดตามคุณค่าทางโภชนาการ
 • Fitbit แอปนี้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สวมใส่ได้ ช่วยติดตามกิจกรรมและการเผาผลาญพลังงาน
 • TDEE Calculator เว็บไซต์นี้ช่วยคำนวณ ‘Total Daily Energy Expenditure’ (TDEE) ซึ่งเป็นการคำนวณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการต่อวันโดยพิจารณาจาก BMR และระดับกิจกรรม

4. การเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • เรียนรู้ ทำความเข้าใจกับข้อมูลโภชนาการและอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแคลอรี่
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หากจำเป็น ปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง การจัดการ BMR และแคลอรี่ไม่ใช่เพียงการคำนวณตัวเลข แต่เป็นกระบวนการที่ต้องมีการเรียนรู้ ปรับปรุง และติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพและน้ำหนักที่ต้องการอย่างยั่งยืน แต่ละบุคคลมีความต้องการและเป้าหมายที่แตกต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำที่ปรับเข้ากับความต้องการส่วนบุคคล ผู้เชี่ยวชาญสามารถประเมินและแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพและเป้าหมายน้ำหนักของคุณ ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการจัดการน้ำหนักและสุขภาพ สามารถช่วยคุณในการป้องกันและจัดการปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการกินไม่ถูกต้องหรือการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสม

การได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญช่วยเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินตามแผนการจัดการน้ำหนักและสุขภาพ ช่วยให้คุณเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายและการตอบสนองต่ออาหารและการออกกำลังกาย และช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการจัดการน้ำหนักและการดูแลสุขภาพช่วยให้คุณได้รับแนวทางที่เฉพาะเจาะจงและปลอดภัย พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายสุขภาพและน้ำหนักอย่างยั่งยืน

ปรึกษาปัญหาลดน้ำหนัก

แชร์บทความดีๆ ให้ทุกคนได้อ่าน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top