คำนวณ TDEE

คำนวณ TDEE ใช้พลังงานเท่านี้ ต้องกินเท่าไหร่ ค่าที่ควรรู้ก่อนลดน้ำหนัก

คำนวณ TDEE หรือ Total Daily Energy Expenditure เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณพลังงานที่ร่างกายของคุณเผาผลาญในหนึ่งวัน ซึ่งรวมถึงจากการทำกิจวัตรประจำวันทั่วไป การออกกำลังกาย และการเผาผลาญพลังงานที่เกิดจากการย่อยอาหาร ค่า TDEE นี้สำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนสำหรับการควบคุมน้ำหนักและการดูแลสุขภาพเนื่องจากมันช่วยให้เราเข้าใจว่าต้องการพลังงานเท่าไรเพื่อรักษาระดับน้ำหนักปัจจุบัน ลดน้ำหนัก หรือเพิ่มน้ำหนักตามเป้าหมายที่ต้องการ

ค่า TDEE คือ


ค่า TDEE คืออะไร TDEE คือการประเมินที่ครอบคลุมซึ่งรวมทุกแหล่งการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย โดยคำนวณจากหลายปัจจัย รวมถึง Basal Metabolic Rate (BMR) ซึ่งเป็นปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการเพื่อรักษาการทำงานพื้นฐานเมื่อพักผ่อน พลังงานที่ใช้ในการย่อยอาหาร (Thermic Effect of Food :TEF) และพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ (Thermic Effect of Activity :TEA) การรู้ค่า TDEE ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการกินและการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของ TDEE

การเข้าใจค่า TDEE มีความสำคัญหลายประการในการดูแลสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก

 • ควบคุมน้ำหนัก ค่า TDEE ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายการบริโภคแคลอรี่ได้อย่างแม่นยำเพื่อรักษา เพิ่มหรือลดน้ำหนักตามที่ต้องการ
 • ดูแลสุขภาพ การบริโภคแคลอรี่ที่เหมาะสมกับค่า TDEE ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของอาหารและสุขภาพโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักและการเผาผลาญพลังงาน เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคอ้วน น้ำหนักเกิน โรคหัวใจ และบางประเภทของโรคมะเร็ง
 • เพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกาย การทราบค่า TDEE ช่วยให้คุณสามารถปรับปริมาณและคุณภาพของอาหารที่บริโภคเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกาย
 • การปรับปรุงการนอนหลับและระดับพลังงาน การบริโภคพลังงานอย่างเหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับและลดความรู้สึกเหนื่อยล้าระหว่างวัน

การใช้ค่า TDEE ในการควบคุมน้ำหนักและการดูแลสุขภาพ

การใช้ค่า TDEE เป็นหัวใจสำคัญในการจัดการน้ำหนักและการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ค่า TDEE อย่างมีประสิทธิผล คุณควร

 • ค่า TDEE ที่คํานวณอย่างแม่นยำ ใช้เครื่องมือออนไลน์ แอปพลิเคชั่นหรือสูตรเช่น Mifflin-St Jeor หรือ Harris-Benedict พร้อมปรับปริมาณการออกกำลังกายเพื่อได้ค่า TDEE ที่แม่นยำ
 • ตั้งเป้าหมายการบริโภคแคลอรี่ หากต้องการลดน้ำหนัก คุณควรบริโภคแคลอรี่น้อยกว่า TDEE หากต้องการเพิ่มน้ำหนัก คุณควรบริโภคมากกว่า TDEE
 • การปรับปรุงคุณภาพอาหาร นอกเหนือจากการควบคุมปริมาณแคลอรี่แล้ว คุณภาพของอาหารที่บริโภคก็มีความสำคัญ เน้นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น ผัก ผลไม้ โปรตีนคุณภาพดี และไขมันดี
 • ปรับปรุงและติดตามอย่างต่อเนื่อง การใช้ค่า TDEE ในการดูแลสุขภาพและการควบคุมน้ำหนักเป็นกระบวนการที่ต้องมีการปรับปรุงและติดตามอย่างต่อเนื่อง ร่างกายของคุณอาจต้องการแคลอรี่มากขึ้นหรือน้อยลงตามการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรม อายุ หรือเป้าหมายสุขภาพของคุณ การตรวจสอบน้ำหนักและปรับปริมาณการบริโภคแคลอรี่อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถรักษาหรือบรรลุเป้าหมายน้ำหนักที่ต้องการได้
 • ใช้เครื่องมือและแอพในการช่วยเหลือ มีแอพมากมายที่สามารถช่วยคุณติดตามการบริโภคแคลอรี่และคำนวณค่า TDEE ของคุณได้อย่างง่ายดาย การใช้เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำให้กระบวนการควบคุมน้ำหนักและการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการบริโภคแคลอรี่ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น คำนึงถึงสภาพสุขภาพโดยรวม การเผาผลาญพลังงาน และการตอบสนองของร่างกายต่ออาหารและการออกกำลังกาย

การใช้ค่า TDEE ในการดูแลสุขภาพและการควบคุมน้ำหนักเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและรักษาสมดุลทางพลังงาน ทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายสุขภาพและน้ำหนักที่ต้องการได้อย่างยั่งยืน ด้วยการติดตามและปรับแต่งอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถมั่นใจว่าจะได้รับพลังงานที่เหมาะสมสำหรับร่างกายของคุณ พร้อมทั้งรักษาหรือปรับปรุงสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ การเข้าใจและใช้ค่า TDEE ยังช่วยให้คุณสามารถทำการตัดสินใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการเลือกอาหารและการออกกำลังกาย ทำให้คุณสามารถจัดการกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและการรักษาสุขภาพได้อย่างมีสติและมีประสิทธิผล

คำนวณ TDEE ผู้หญิง


คำนวณ TDEE ผู้หญิง

การคำนวณ TDEE (Total Daily Energy Expenditure) สำหรับผู้หญิงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เข้าใจถึงปริมาณพลังงานที่ร่างกายเผาผลาญในหนึ่งวัน โดยคำนวณจากกิจกรรมประจำวัน การออกกำลังกาย และการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน (BMR) ของบุคคลนั้น ซึ่งการคำนวณนี้สำคัญในการวางแผนการกินและการออกกำลังกายเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสุขภาพหรือการควบคุมน้ำหนัก

วิธีการคำนวณ TDEE สำหรับผู้หญิง

การคำนวณ TDEE สามารถทำได้โดยใช้สูตรที่พิจารณาถึง BMR ระดับการออกกำลังกายหรือกิจกรรมประจำวัน (Activity Level) และปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุและน้ำหนัก หนึ่งในสูตรที่นิยมใช้คือสูตร Mifflin-St Jeor ซึ่งมีความแม่นยำสูงและเหมาะสมกับคนส่วนใหญ่

สูตร Mifflin-St Jeor สำหรับผู้หญิง = (10×น้ำหนักเป็นกิโลกรัม)+(6.25×ส่วนสูงเป็นเซนติเมตร)−(5×อายุเป็นปี)−161

TDEE = BMR x Activitity Multiplier (ระดับกิจกรรมประจำวัน)
หลังจากคำนวณ BMR แล้ว คุณต้องปรับค่านี้ตามระดับกิจกรรมประจำวันเพื่อได้ค่า TDEE ที่แม่นยำ

 • น้อยมาก (ไม่ออกกำลังกาย) = BMR x 1.2
 • น้อย (ออกกำลังกาย 1-3 วัน/สัปดาห์) = BMR x 1.375
 • ปานกลาง (ออกกำลังกาย 3-5 วัน/สัปดาห์) = BMR x times 1.55
 • สูง (ออกกำลังกาย 6-7 วัน/สัปดาห์) =  BMR x 1.725
 • สูงมาก (ออกกำลังกายเช้าเย็นหรืองานหนัก) = BMR x 1.9

คำนวณ TDEE ผู้ชาย


คำนวณ TDEE ผู้ชาย

การคำนวณ TDEE (Total Daily Energy Expenditure) สำหรับผู้ชายเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คุณเข้าใจถึงปริมาณพลังงานที่ร่างกายของคุณเผาผลาญในแต่ละวัน โดยคำนวณจากกิจกรรมประจำวัน การออกกำลังกาย และการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน (BMR) ของคุณ วิธีการคำนวณนี้มีความสำคัญในการวางแผนการกินและการออกกำลังกายเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสุขภาพหรือการควบคุมน้ำหนัก

วิธีการคำนวณ TDEE สำหรับผู้ชาย

การคำนวณ TDEE สำหรับผู้ชายต้องเริ่มจากการหาค่า BMR ก่อน ซึ่งเป็นปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการเพื่อรักษาการทำงานพื้นฐานในขณะพักผ่อน หนึ่งในสูตรที่นิยมใช้คือสูตร Mifflin-St Jeor

สูตร Mifflin-St Jeor สำหรับผู้ชาย =(10×น้ำหนักเป็นกิโลกรัม)+(6.25×ส่วนสูงเป็นเซนติเมตร)−(5×อายุเป็นปี)+5

TDEE = BMR x Activitity Multiplier (ระดับกิจกรรมประจำวัน)
หลังจากคำนวณ BMR แล้ว คุณต้องปรับค่านี้ตามระดับกิจกรรมประจำวันเพื่อได้ค่า TDEE ที่แม่นยำ

 • น้อยมาก (ไม่ออกกำลังกาย) = BMR x 1.2
 • น้อย (ออกกำลังกาย 1-3 วัน/สัปดาห์) = BMR x 1.375
 • ปานกลาง (ออกกำลังกาย 3-5 วัน/สัปดาห์) = BMR x times 1.55
 • สูง (ออกกำลังกาย 6-7 วัน/สัปดาห์) =  BMR x 1.725
 • สูงมาก (ออกกำลังกายเช้าเย็นหรืองานหนัก) = BMR x 1.9

วิธีใช้ค่า TDEE ในการวางแผนอาหารและการออกกำลังกาย


การสร้างแผนอาหารที่เหมาะสม

 1. กำหนดเป้าหมายการบริโภคแคลอรี่ ใช้ผลลัพธ์จากการคำนวณ TDEE เพื่อกำหนดเป้าหมายการบริโภคแคลอรี่ต่อวันที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ หากต้องการลดน้ำหนัก คุณควรบริโภคแคลอรี่น้อยกว่าค่า TDEE ของคุณ สำหรับการรักษาน้ำหนัก บริโภคแคลอรี่ใกล้เคียงกับ TDEE และสำหรับการเพิ่มน้ำหนักหรือมวลกล้ามเนื้อ บริโภคแคลอรี่มากกว่าค่า TDEE ของคุณเพื่อเป็นการสนับสนุนแต่ละเป้าหมายให้สำเร็จ
 2. จัดสรรแคลอรี่อย่างมีสติ จัดสรรแคลอรี่ให้กระจายอย่างสมดุลระหว่างมื้อหลักและมื้อเล็กๆ ตลอดวัน เพื่อรักษาระดับพลังงานและความอยากอาหารให้สม่ำเสมอ
 3. เน้นอาหารที่มีคุณภาพ ให้ความสำคัญกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น ผัก ผลไม้ โปรตีนคุณภาพดี และไขมันดี อาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการบริโภคแคลอรี่ แต่ยังช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับสุขภาพที่ดี

คำแนะนำในการออกกำลังกาย

 1. เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม ให้ความสำคัญกับการเลือกกิจกรรมที่คุณสนุกและสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงการไปยิมเท่านั้น คุณสามารถพิจารณากิจกรรมอื่นๆ เช่น การเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือการเล่นกีฬาที่คุณชื่นชอบ เป้าหมายคือการเคลื่อนไหวและใช้พลังงานให้สอดคล้องกับระดับพลังงานที่คุณบริโภคตามผลลัพธ์จากการคำนวณ TDEE
 2. สร้างความหลากหลายในการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันความเบื่อหน่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย ควรมีการผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายแบบ cardio (เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน) กับการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ (เช่น ยกน้ำหนัก โยคะ) การมีความหลากหลายในการออกกำลังกายจะช่วยให้ทุกส่วนของร่างกายได้รับการฝึกซ้อมอย่างเหมาะสม
 3. ปรับปริมาณการออกกำลังกายตามค่า TDEE ของคุณ หากเป้าหมายของคุณคือการลดน้ำหนัก คุณอาจต้องเพิ่มความเข้มข้นหรือระยะเวลาในการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน ในทางกลับกัน หากเป้าหมายคือการเพิ่มน้ำหนักหรือมวลกล้ามเนื้อ การโฟกัสไปที่การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยน้ำหนักที่เหมาะสมและพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อการฟื้นตัวจะเป็นสิ่งสำคัญ
 4. ติดตามผลลัพธ์และปรับปรุง ใช้ผลลัพธ์จากการคำนวณ TDEE เป็นจุดอ้างอิงในการวัดผลลัพธ์ของการออกกำลังกายและการกินอาหารของคุณ หากไม่เห็นผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง อาจจำเป็นต้องปรับปริมาณการบริโภคแคลอรี่หรือระดับการออกกำลังกายตามความเหมาะสม

การใช้ค่า TDEE ในการวางแผนอาหารและการออกกำลังกายไม่เพียงช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางสุขภาพและการควบคุมน้ำหนักได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณมีชีวิตที่สมดุลและมีสุขภาพดีมากขึ้นอีกด้วย การปรับปรุงและติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างและรักษาการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระยะยาว ในขณะที่ผลลัพธ์จากการคำนวณ TDEE ให้ข้อมูลเริ่มต้นที่ดีสำหรับการวางแผน สิ่งสำคัญคือต้องเช็คสัญญาณจากร่างกายของคุณเอง หากคุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่มีพลังงาน อาจเป็นสัญญาณว่าคุณต้องการพลังงานเพิ่มเติมหรือต้องปรับปริมาณการออกกำลังกาย ความสม่ำเสมอในการกินอาหารและการออกกำลังกายมีความสำคัญมากกว่าการเข้มงวดตามแผนอย่างเคร่งครัดในระยะสั้น การทำให้การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น และเป้าหมายของคุณอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลา เช่น จากการลดน้ำหนักไปสู่การรักษาน้ำหนักหรือการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ อย่าลังเลที่จะปรับแผนการกินอาหารและการออกกำลังกายของคุณตามเป้าหมายใหม่ๆ

FAQ | คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคำนวณ TDEE


1. ฉันควรบริโภคแคลอรี่ตาม TDEE ที่คำนวณได้หรือไม่?
คำตอบ ใช่ แต่คุณควรปรับปริมาณการบริโภคแคลอรี่ตามเป้าหมายของคุณ เช่น หากต้องการลดน้ำหนัก คุณควรบริโภคแคลอรี่น้อยกว่า TDEE ของคุณ

2. คำนวณ TDEE แล้วไม่เห็นผลลัพธ์ที่ต้องการ เกิดจากอะไร?
คำตอบ อาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การประเมินระดับกิจกรรมไม่ถูกต้อง, ข้อมูลที่ใช้คำนวณไม่แม่นยำ, หรือการไม่ปฏิบัติตามแผนการกินและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณอาจช่วยปรับปรุงผลลัพธ์

3. การเปลี่ยนแปลงในน้ำหนักหรือกิจกรรมประจำวันจะส่งผลต่อ TDEE ไหม?
คำตอบ ใช่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในน้ำหนักของคุณหรือในระดับกิจกรรมประจำวันสามารถส่งผลต่อ TDEE ได้ เนื่องจากทั้งน้ำหนักและระดับกิจกรรมเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการคำนวณ TDEE การเพิ่มน้ำหนักอาจทำให้ TDEE เพิ่มขึ้นเนื่องจากร่างกายต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการรักษาการทำงานพื้นฐานและกิจกรรมต่างๆ ในทางกลับกัน การลดน้ำหนักอาจทำให้ TDEE ลดลง เช่นเดียวกับระดับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ TDEE เพิ่มขึ้นเนื่องจากคุณใช้พลังงานมากขึ้นในการออกกำลังกาย

4. ฉันควรคำนวณ TDEE บ่อยแค่ไหน?
คำตอบ ควรคำนวณ TDEE อีกครั้งเมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงในน้ำหนัก ระดับกิจกรรมประจำวัน, หรือเป้าหมายทางสุขภาพของคุณ การปรับปรุงข้อมูลนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมีแผนการกินและการออกกำลังกายที่ตรงกับความต้องการพลังงานปัจจุบันของคุณ

5. คำนวณ TDEE แล้วสามารถรับประกันการลดน้ำหนักได้หรือไม่?
คำตอบ การคำนวณ TDEE ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปริมาณพลังงานที่คุณต้องการต่อวัน แต่การลดน้ำหนักจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงการบริโภคแคลอรี่ที่ลดลงอย่างมีสติและการเพิ่มกิจกรรมทางกาย การคำนวณ TDEE เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการ

6. TDEE กับ BMR ต่างกันอย่างไร?
คำตอบ BMR (Basal Metabolic Rate) คือปริมาณพลังงานที่ร่างกายของคุณเผาผลาญเพื่อรักษาการทำงานพื้นฐานเมื่อพักผ่อน ในขณะที่ TDEE รวมถึง BMR และพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมประจำวันและการออกกำลังกาย โดยพื้นฐานแล้ว, BMR เป็นจำนวนแคลอรี่ขั้นต่ำที่ร่างกายต้องการเพื่อรักษาการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในขณะที่อยู่ในสภาวะพักผ่อนและไม่มีการบริโภคอาหาร ส่วน TDEE เป็นการขยายออกไปจาก BMR โดยรวมถึงพลังงานที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันและการออกกำลังกาย

7. ถ้าการออกกำลังกายของฉันเปลี่ยนแปลง ฉันควรคำนวณ TDEE ใหม่หรือไม่?
คำตอบ ใช่ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระดับกิจกรรมหรือการออกกำลังกายของคุณ ควรคำนวณ TDEE ใหม่เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับแผนการกินและการออกกำลังกายของคุณให้ตรงกับความต้องการพลังงานใหม่

8. คำนวณ TDEE สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนได้หรือไม่?
คำตอบ ใช่ คุณสามารถคำนวณ TDEE สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนได้ แต่ควรจำไว้ว่าสูตรมาตรฐานอาจมีข้อจำกัดในการให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสำหรับบุคคลในกลุ่มนี้ การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอาจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการได้คำแนะนำที่เหมาะสมและการประเมินที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับค่า TDEE ของคุณ พวกเขาอาจใช้เครื่องมือหรือวิธีการพิเศษในการประเมินความต้องการพลังงานของคุณอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนและปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพสุขภาพโดยรวมและระดับการออกกำลังกาย


นอกจากนี้เมื่อเราได้เรียบรู้แล้วว่า ตัวคุณต้องรับประทานอาหารในแต่ละวันกี่แคลอรี่ การใช้อาหารเสริมในการช่วยลดน้ำหนักและเร่งประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย เป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับหลายคนที่ต้องการใช้เพื่อช่วยในการเผาผลาญ เร่งเบิร์นไขมันได้มากที่สุด ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น ทางโรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลชั้นนำด้านสุขภาพและความงาม รวมถึงอีกด้านที่โดดเด่นคือโปรมแกรมลดน้ำหนัก ได้คิดค้นและวิจัย อาหารเสริมช่วยเร่งเผาผลาญ ขจัดไขมันเก่า โดยแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลยันฮี  ทีทุกคนรู้จักกันในชื่อ ยันฮีอัลติเมท (Yanhee Ultimate L-Carnitine) ด้วยส่วนผสมหลัก L-Carnitine โดดเด่นในเรื่องการช่วยเผาผลาญ เหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือต้องการลดน้ำหนัก โดยไม่ต้องหักโหมออกกำลังกายหรืออดอาหารอย่างหนัก รีวิวจากผู้ใช้จริง กว่า 98% ช่วยให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเริ่มใช้อาหารเสริมใดๆ แนะนำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยและเหมาะสมกับคุณ

ปรึกษาปัญหาลดน้ำหนัก

แชร์บทความดีๆ ให้ทุกคนได้อ่าน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top